Goireasan

Goireasan feumail

Chan eil anns na molaidhean seo ach toiseach tòiseachaidh – tha fhios gum bi mòran ghoireasan eile agaibh airson rannsachadh. Shaoil sinn, ge-tà, gur dòcha gun dèanamaid co-dhìu coimhead ri beagan ghoireasan.

Am measg nan goireasan feumail, tha na leanas:

 

Comments are closed.