Gnìomh na ciad ìre

Is e seo gnìomh na ciad ìre son Pròiseact 2. Cliog air a’ cheangal airson fiosrachadh a bharrachd.

Innsidh an tidsear de na th’ agaibh ri dhèanamh.

Turas gu taigh-bìdh ionadail

Comments are closed.