Mu Phròiseact 2

Buannachdan na sìthne

Seallaidh am pròiseact seo mar a tha sitheann a’ freagairt air daithead chaochlaidich, fhallain daoine.

Cuidichidh an tidsear sibh a thaobh dè an ìre air am bu chòir dhuibh a bhith ag obrachadh.

Comments are closed.