Sèinichean bìdh

Tha sibh air faighinn a-mach mu dheidhinn na fèidh agus na h-àrainnean aca. Tha sibh a-nise a’ dol a choimhead ri sèinichean bìdh, agus an t-àite na fèidh thaobh beathachaidh agus bìdh.

Gheibh sibh stiùireadh bhon tidsear air na tha sibh gu bhith a’ dèanamh.

Comments are closed.