Mu Phròiseact 1

Rannsachadh nam fiadh

Cuidichidh am pròiseact seo ann a bhith a’ rannsachadh nam fiadh – an àite a th’ aca an sèinichean bìdh agus a’ bhuaidh a th’ aca air àrainneachd is eaconamaidh  na h-Alba.

Gheibh sibh stiùireadh bhon tidsear a thaobh dè an ìre aig am bu chòir dhuibh a bhith ag obair.

Comments are closed.